Plant Health Cure er en specialist og frontløber inden for Mycorrhiza teknologi og jordbiologi. Vi leverer nyttige jordsvampe og jordbakterier og andre biostimulanter, der gør planter modstandsdygtige og derved trives bedre.

Den bedste plantebeskyttelse er den plantes selv kan yde.

  • Men i kunstige miljøer som have- og bymiljø, skal disse, naturlige forsvarsmekanismer, hjælpes igang.

Med PHC-produkter er det ikke bare muligt at spare drastisk på pesticider, men også på gødning. Brugeren får sundere afgrøder med mindst det samme udbytte, og det til lavere omkostninger. Produkterne fra Plant Health Cure bidrager derfor væsentligt til gartneriindustriens bæredygtighed.

300,00 DKK  m/Moms
( 240,00 DKK  u/Moms )
0 anmeldelser
Pris fra
1.325,00 DKK  m/Moms
( 1.060,00 DKK  u/Moms )
0 anmeldelser
Pris fra
1.475,00 DKK  m/Moms
( 1.180,00 DKK  u/Moms )
0 anmeldelser

Biostimulanter kan gøre en forskel

Øgede variationer i temperaturer, og længere perioder med ekstreme våde- og tørreperioder, er noget af det klimaforandringer har medført, og det stresser planterne. Biostimulanter, midler der hverken er gødninger eller kemikalier, men midler der er baseret på naturligt forekommende materiale, kan for mange planters vedkommende være en del af løsningen på dette. Biostimulanter stimulerer plantens forsvarsmekanismer, og beskytter derved planterne overfor vejr- og jordbundsrelateret stress, for eksempel mod den tørke, varme, kulde og oversvømmelse som sæsonen, og ikke mindst stressende, den forskudte sæson, måtte byde på.

Både planter, der plantes i foråret og planter der plantes i efteråret, er ofte udsatte for denne form for stress. I foråret fordi somrene oftere præges af enten lange tørkeperioder eller lange våde perioder, sjældent er de, som bedst for planterne, med varieret sol og regn dage. I efteråret fordi varmen bevirker at planter afmodner og afløves senere end hidtil og planterne derfor ikke er klar til omplantning når fagfolket starter plantesæsonen som sædvanligt. Planterne har brug for alt den hjælp de kan få, for at deres rødder kommer hurtigt i gang med at vokse og med at danne beskyttelse mod sygdomme.

Antallet af solskinstimer stiger, vi får flere og varmere solskinsdage, hvilket der udfordrer planterne til det yderste. Biostimulanter, som eks. Mycorrhiza og rhizobakterie blandinger, kan er et effektivt værktøj til afhjælpe disse udfordringer, idet de stimulerer planternes forsvarsmekanismer og hjælper planten med at overkomme tørke- og varmestress.

Når planter stresses, lukker den ofte helt eller delvis ned fotosyntesen. Fotosyntesen er jo netop den essentielle del i en plantes liv mulighed for vækst. Biostimulanter kan, I situationer hvor det er forhold som tørke, varme og kulde, der stresser planten, være afgørende for at planten kan overkomme denne stress bedre, ved at styrke plantens rødder, og derved gøre den modstandsdygtig overfor en forudsigelig stress såsom mangel på vand, for meget vand eller høje temperaturer.

Biostimulanter er ikke kun Mycorrhiza, og ikke kun for plantens rødder. Andre biostimulanter kan hjælpe planten til, naturligt at beskytte sig med frost, sygdomme og skadedyr plantes overjordiske dele.